องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองช่าง
นายมนตรี บุญเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0897209464
นายเอกรินทร์ บุญส่ง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอมร บุญพามา
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
นางสาวมะลิวัลย์ ศรีสวัสดิ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายจำนง โสพิศ
ผช.นายช่างโยธา
นายธีรวัฒน์ รัตนา
ผช.นายช่างไฟฟ้า
โทร : 097-224-0387
นายเสกสรรค์ จารุนัย
ผช.นายช่างเขียนแบบ
โทร : 064-527-7247
นายสุพัฒน์ พิเดช
จ้างเหมาบริการประปา