messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วารสารประชุมโครงการประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเเก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน 1 หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน 1 หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จำนวน 1 หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
ซ่อมแซมถนนหินคลุก 4 สายทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จำนวน 35 คน งวดเดือน ตุลาคา 2563 จำนวน 20 วันทำการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 129 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคม 2 จำนวน 33 คน งวดเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)สำหรับศูนย์บ่อแก้ว จำนวน 33 คน งวดเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 20 วันทำการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 114 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า จำนวน 1 ลำ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนม ยูเอชที (รสจืด) ขนาด 200 ซีซี จำนวน 15,480 กล่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสิรม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชนิดนม ยูเอสที่ (รสจืด) ขนาด 200 ซีซี จำนวน 4,040 กล่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 21 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื่อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลบ่อแก้ว จำนวน 2 สายทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 97 |
1 - 20 (ทั้งหมด 233 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12