messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม big cleaning day บ้านหนองรวง หมู่ที่ 5 ประจำปี 2567[12 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567[10 มิถุนายน 2567]
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อบต.บ่อแก้ว[5 มิถุนายน 2567]
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567[4 มิถุนายน 2567]
กิจกรรม big cleaning day บ้านหนองบัวเก่าหมู่ที่10[15 พฤษภาคม 2567]
วารสารประชุมโครงการประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเเก้ว[7 พฤษภาคม 2567]
ประชุมโครงการประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเเก้ว[7 พฤษภาคม 2567]
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า[29 เมษายน 2567]
กิจกรรมวันดินโลก[26 เมษายน 2567]
กิจกรรม big cleaning day[24 เมษายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 76 รายการ)