องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือการให้บริการ
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file คู่มือกำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1