องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อแก้ว
อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
picture_as_pdf ระเบียบกฎหมาย
description ประมวลจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ.๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 75 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1