หมวดหมู่ : การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
หัวข้อ : หลักสูตร ถอดรหัสกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น และบทบาทภารกิจของสภาท้องถิ่นภายใต้หลักนิติรัฐ นิติธรรม
โดย : admin
อ่าน : 12
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2513
พิมพ์ 

ถอดรหัสกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น และบทบาทภารกิจของสภาท้องถิ่นภายใต้หลักนิติรัฐ นิติธรรม  ดาวน์โหลดใบสมัคร